ว่าง

 

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ

084592
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
73
39
235
84084
563
1339
84592

Your IP: 192.168.2.69
2019-11-13 20:32

ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแรงงานนอกระบบ

Post on 30 พฤษภาคม 2562
by Sisaket
ฮิต: 25

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายเกริกไกร นาสมยนต์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางรังสินี บุญทน นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ นางสุภาวรรณ หงศรีเมือง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมกับประกันสังคมจังหวัด จัดหางานจังหวัด เจ้าหน้าที่งานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย และผู้แทนชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดศรีสะเกษ บูรณาการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มเย็บผ้าชุดนักเรียน บ้านซุงงู ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สมาชิก 26 คน
2. กลุ่มทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า บ้านเขวา ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ สมาชิก 33 คน
โดยส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและให้ความรู้เกี่ยวกับแสง เสียง ไฟฟ้า การยศาสตร์ การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างซึ่งบางจุดแสงสว่างยังไม่เพียงพอและจะได้ติดตามผลการดำเนินการส่งเสริมต่อไป